Share
domik

Инвестиционно предложение – Изграждане на секция Д от жилищен комплекс

„ОРХИДЕЯ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение:
„Изграждане на секция Д от жилищен комплекс” в УПИ I-510,585 за смесено общ.обсл., жил.застр. и озел. и ТП от кв.87а , кв.”Христо Смирненски IV”, гр.Пловдив.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Пловдив – район Западен или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул. „Марица” №122.