Share

Инвестиционно предложение от “Бултекс 99” ЕООД

“Бултекс 99” ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение: “Преустройство, разширение и реконструкция на търговско-складова база  в УПИ VII – 224.155, произв. и скл. дейност, обществено и делово обслужване”, масив 224, земл. на с.Труд, общ. Марица. Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в кметството на с. Труд, в Община Марица или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул. „Марица” №122.

Leave A Comment

Your email address will not be published.