Share

Обява от „ВАМФ” ООД, УПИ VII-108

О Б Я ВА

 

От

„ВАМФ ” ООД

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006 г./

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следните инвестиционни предложения :

„Жилищна сграда с гаражи и подземен паркинг, в УПИ VII-108 – жил.застр., кв.7-нов по плана на “Младежки хълм” – гр.Пловдив”;

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив Район „Централен“ или в РИОСВ – гр. Пловдив, ул.”Иван Радославов” 11,

ПК 4000.

 

 

Leave A Comment

Your email address will not be published.