Share
domik

Инвестиционно предложение – „Изграждане на жилищна сграда с офиси и гаражи”

ДРИЙМ ХОУМ 1” ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда с офиси и гаражи” в УПИ II – 522.3614 – жилищно строителство, подземни гаражи и сгради с обсл. дейност по плана на кв. „Триъгълника”, гр. Пловдив. Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Пловдив – район Централен или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул. „Марица” №122.