Share
domik

Инвестиоционно предложение – Изграждане на жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи

„СТРОЙ СМ” ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение: „Изграждане
на жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи” в УПИ III– 522.3615 -жилищно строителство, подземни гаражи и сгради с обсл. дейност по плана на кв. „Триъгълника”, гр. Пловдив. Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Пловдив – район Централен или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул. „Марица” №122.