Share

Обява от “ПИМК БИЛД” ЕООД УПИ VII-513.212

 

О Б Я ВА

 

От

„ПИМК БИЛД“ ЕООД

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006 г./

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следните инвестиционни предложения :

„Жилищна сграда с подземен паркинг, с коти корниз 10,00 м в УПИ VII-513.212 – жил.застр., кв.10-нов по плана на “Христо Смирненски III” – гр.Пловдив”;

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив Район „Запад“ или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул.”Марица” 122,  ПК 4000.

 

 

 

 

 

Leave A Comment

Your email address will not be published.