Share
domik

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Във връзка с избухването на пандемията COVID-19 и икономическите последици, настъпили в резултат на нея за малкия и среден бизнес, с подкрепата на Европейския съюз бяха предпиети мерки за преодоляването на тези последици с редица програми.

На 29.09.2020 г. „ЕР ТЕ КОНСУЛТ“ ООД, сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост

Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 3 месеца.

Периодът на изпълнение на проекта от страна на бенефициента „ЕР ТЕ КОНСУЛТ“ ООД е със срок 29.09.2020г. – 29.12.2020г.